Om foreningen

Andelsboligforeningen brev stiftet i 1975 og er beliggende på Byglandsgade 9, Kornblomstvej 5-9 og Lerfosgade 10-14, 2300 København S. Matr. 1 AB Eksercerpladsen, København.

Foreningens navn er Andelsboligforeningen "Kornblomsten", i daglig tale AB Kornblomsten.

Beskrivelse

Ejendommen består af 2 bygninger; en hovedbygning, der anvendes til beboelse og en erhvervsandel (dagplejeinstitution) og et udhus, der anvendes til opmagasinering og redskabsrum.

Hovedbygningen er opført i 1931. Hovedbygning og udhus er opført i mursten, hovedbygningen med tagdækning af tegl mens udhuset har tagdækning af andet materiale.

Det samlede boligareal udgør 4.910 m2, en kælder på 418 m2 og tagetage på 418 m2. Udhuset udgør 20 m2.

Hovedbygningen er opført med kælder, stueetage, 1.-5. etage. Der er 7 hovedtrapper og 7 køkkentrapper. Der er ikke elevator. Udhuset er opført i en tidligere garagebygning i ét plan uden kælder. Der er på ejendommen 72 andelsboliger på mellem på 53-147 m2. Alle boliger er forsynet med fjernvarme. Alle lejligheder har køkken bad og WC.

Beliggenhed

Ejendommen er attraktivt beliggende i det rolige kvarter, mellem Amagerbrogade og Københavns Universitet, centralt for indkøb og transport. Ejendommen ligger knap 250 m fra Amagerbrogade, ca. 500 m fra Metrostation Amagerbro, 700 m fra Københavns Universitet og DR Byen.

Amager har i den seneste tid oplevet et markant karakterløft og betragtes i dag, med sin centrale beliggenhed og smukke istandsatte ejendomme, som en af de mest eftertragtede bydele til beboelse.

Kvartererne bag Amagerbrogade er kendetegnet ved deres præg af ro, hygge og grønne villahaver, næsten som en provins midt i metropolen.